Artikel 5 – Meer- en minderwerk

5.1 De werkzaamheden van AA-Loodgieters zijn uitdrukkelijk beperkt tot de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden. Verrekening van meerwerk zal plaatsvinden ingeval van iedere vermeerdering van de overeengekomen werkzaamheden.

× Hoe kunnen wij u helpen ?