Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 AA-Loodgieters aanvaardt generlei aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor schade door die opdrachtgever en/of die derden geleden of lijden als gevolg van toepassing van de ontstopping en onderhoudsmethode van AA-Loodgieters en/of haar ondergeschikten en/of haar hulppersonen en welke schade niet is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van AA-Loodgieters en/of haar ondergeschikten en/of haar hulppersonen, waarbij opdrachtgever AA-Loodgieters terzake vrijwaart van alle eventuele aanspraken derden.

9.2 AA-Loodgieters aanvaardt generlei aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor schade door die opdrachtgever en/of die derden geleden of lijden als gevolg van beschadiging van leidingen van nutsbedrijven door haar ondergeschikte en/of haar hulppersonen en welke schade niet is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van AA-Loodgieters en/of haar ondergeschikten en/of haar hulppersonen, waarbij opdrachtgever AA-Loodgieters terzake vrijwaart van alle eventuele aanspraken van derden.

9.3 In alle gevallen is een eventuele aansprakelijkheid aan de zijde van AA-Loodgieters naar hoogte beperkt tot de hoogte van het door AA-Loodgieters in rekening gebrachte factuurbedrag, of indien dat bedrag hoger is, het bedrag van de uitkering die AA-Loodgieters terzake van haar verzekeraar heeft ontvangen.

× Hoe kunnen wij u helpen ?