Artikel 8 – Garantie

8.1 Bij reinigings- en inspectiewerkzaamheden verbindt AA-Loodgieters zich om de werkzaamheden vakkundig uit te voeren. Eventuele klachten worden drie maanden na oplevering niet meer in behandeling genomen, met dien verstande dat klachten met betrekking tot ontstoppingen en ventilatie onderhoud,  e.d. reeds één maand na oplevering niet meer in behandeling worden genomen.

8.2 Ten aanzien van het door AA-Loodgieters geleverde materiaal is deze garantie beperkt tot de eventuele garantie die de leverancier van AA-Loodgieters haar verleent. Indien het door AA-Loodgieters geleverde materiaal is voorgeschreven door derden, geeft AA-Loodgieters geen garantie.

× Hoe kunnen wij u helpen ?