Artikel 6 – (Op)levertijden

6.1 Door AA-Loodgieters opgegeven (op)levertijden kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Bij niet tijdige (op)levering dient AA-Loodgieters dan ook vooraleer schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

6.2 De overeengekomen (op)leveringstermijn vangt aan vanaf de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel nader is bepaald, doch niet eerder dan de datum waarop AA-Loodgieters beschikt over alle noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen etc.

× Hoe kunnen wij u helpen ?