Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en op alle overeenkomsten welke tussen opdrachtgever en AA-Loodgieters worden overeengekomen.

1.2 Van deze voorwaarden kan slechts rechtsgeldig worden afgeweken, indien en voorzover dit tevoren uitdrukkelijk schriftelijk tussen opdrachtgever en AA-Loodgieters is overeengekomen.

1.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever en/of van derden zullen slechts van toepassing zijn indien en voorzover AA-Loodgieters de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

× Hoe kunnen wij u helpen ?