Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle offertes of aanbiedingen, onder welke benaming of in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft AA-Loodgieters het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 De aanbiedingen van AA-Loodgieters zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever bij de aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen etc. van de juistheid waarvan AA-Loodgieters mag uitgaan.

2.3 Een door de opdrachtgever aan AA-Loodgieters verstrekte opdracht bindt AA-Loodgieters slechts indien deze door de directie van AA-Loodgieters, dan wel de door deze schriftelijk bevoegd verklaarde persoon, schriftelijk is bevestigd – welke opdrachtbevestiging behoudens onverwijld tegenbericht van de opdrachtgever geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven – dan wel zodra een aanvang met uitvoering van de opdracht door AA-Loodgieters is gemaakt.

× Hoe kunnen wij u helpen ?