Artikel 12 – Zekerheidstelling

12.1 AA-Loodgieters is te allen tijde gerechtigd om van de opdrachtgever betaling vooraf of voldoende zekerheidstelling te verlangen.

× Hoe kunnen wij u helpen ?