Artikel 3 – Algemene verplichting

3.1 De opdrachtgever zorgt er voor dat AA-Loodgieters tijdig beschikt over een volledig overzicht van alle door AA-Loodgieters in verband met de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en geeft AA-Loodgieters op eerste verzoek alle inlichtingen die AA-Loodgieters voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd.

3.2 Indien de werkzaamheden van AA-Loodgieters geen normale doorgang kunnen vinden tengevolge van omstandigheden die niet aan haar te wijten zijn, komen alle daarmee verband houdende kosten voor rekening van de opdrachtgever.

× Hoe kunnen wij u helpen ?