Artikel 4 – Prijzen

4.1 Alle opgegeven en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting. NAVRAGEN

4.2 Eventuele heffingen van overheidswege, alsmede kosten die AA-Loodgieters maakt ter voldoening aan voorschriften ingevolge de Wet Milieubeheer, worden afzonderlijk door AA-Loodgieters in rekening gebracht.

× Hoe kunnen wij u helpen ?