Algemene Voorwaarden

Lees dit Voordat u mij inhuurt

Wil jij weten wat mijn voorwaarden zijn ? Lees dan onze artikels onder kopje "Algemene Voorwaarden"

Weet jij niet zeker of wij van dienst kunnen zijn ? Of wil je simpelweg antwoorden op bepaalde vragen ? Ik heb een lijst gemaakt van de meest voorkomende vragen van de klant als ik op onderhoudsbezoek ben. Lees de vragen onder kopje "Meest Gestelde Vragen"

Categories:

Hoe werkt een riool?

 • We gebruiken water voor allerlei bezigheden. Thuis gebruik je het bijvoorbeeld om te douchen, (af) te wassen, de ramen en je auto schoon te maken, te koken en om te drinken. In de industrie wordt water gebruikt bij een groot aantal verschillende processen. Bij veel van deze bezigheden worden er stoffen in het water gebracht die daar van nature niet, of niet in die mate in thuis horen. Het water is door het te gebruiken vies geworden en moet alvorens het opnieuw gebruikt kan worden schoongemaakt worden. De stoffen die het water vervuilen, kunnen schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid van mensen, dieren en planten. Daarom is het belangrijk om zelfs als het water niet weer gebruikt gaat worden, het schoon te maken alvorens het te lozen. Het afvalwater ontdoen van ongewenste stoffen wordt water zuiveren of reinigen genoemd. Dit gebeurt in een RioolWaterZuiveringsInstallatie (RWZI). Alvorens het water daar terecht komt, moet het eerst ingezameld en getransporteerd worden. Dit is precies wat een riool doet. Het water dat je thuis gebruikt in de keuken, badkamer of toilet wordt via (kunststof)buizen afgevoerd naar een centrale rioolbuis, van waar het op het riool terecht komt. Het riool bestaat uit een of meerdere, meestal betonnen buizen die het water naar de RWZI transporteren. Het riool wordt echter niet alleen gebruikt om afvalwater te transporteren. Ook overtollig regenwater wordt via het riool afgevoerd. De neerslag wordt dan ook tot het afvalwater gerekend, omdat men het af wil voeren. De neerslag kan samen met het verontreinigde drinkwater afgevoerd worden (dit wordt een gemengd rioolstelsel genoemd) of apart (gescheiden rioolstelsel).

Wat is riolering?

 • De riolering is het totaal van buizen, putten, pompen en duikers dat nodig is om afvalwater naar een RioolWaterZuiveringsInrichting (RWZI) of AfvalWaterZuiveringsInstallatie te brengen.

Wortels in de riolering, wat kan ik daar aan doen?

 • Op de eerste plaats is het verstandigst om dat gedeelte waar de wortels in het riool groeien te vervangen. Wanneer dit niet mogelijk is kan met behulp van een speciale wortelfrees de binnenkant van de buizen weer vrij gemaakt worden. Houd hierbij wel rekening met het feit dat dit maar een tijdelijke oplossing is, de wortels zullen immers weer opnieuw gaan groeien en verstoppingen veroorzaken. Ook bestaat de kans dat de wortels aan de buitenkant het riool omhoog of omlaag drukken waardoor er verzakkingen ontstaan.

Ik heb de laatste tijd vaak last van verstoppingen, wat nu?

 • Indien verstoppingen regelmatig voorkomen is er waarschijnlijk iets mis met de riolering. Een camera inspectie kan de oorzaak van deze problemen in beeld brengen. Aan de hand van deze inspectie kan verder beslist worden welke volgende stappen genomen dienen te worden. Zeker niet in alle gevallen hoeft de riolering vervangen te worden, een grondige reiniging is vaak al voldoende. Ook worden problemen vaak veroorzaakt door verzakkingen of wortelingroei. Bij het ingroeien van boomwortels in het riool is het aan te raden om de riolering te vervangen, ook bestaat de mogelijkheid om de ingegroeide wortels weg te frezen.

Is het aan te raden om een riool jaarlijks door te laten spuiten?

 • Dit is afhankelijk van de toestand van het riool, een normaal goed functionerend riool hoeft niet regelmatig gereinigd te worden. Een verstopping komt meestal onverwacht, indien een riool door slecht afschot langzaam dichtslibd is het aan te raden om periodiek te reinigen

Is het verstandig om ontstoppingsmiddelen te gebruiken?

 • De keuze om ontstoppingsmiddelen te gebruiken is aan u, in veel gevallen zal de verstoppingen niet verholpen worden. Ontstoppingsmiddelen zijn alleen te gebruiken voor kleine afvoeren zoals wasbakken en douche afvoeren. Gebruik nooit meer dan de aangegeven hoeveelheid, indien er geen resultaat is ga dan in geen geval een ander ontstoppingsmiddel gebruiken. Door gebruik van verschillende ontstoppingsmiddelen kunnen chemische reacties ontstaan die vergaande schade aan uw leidingwerk kunnen aanbrengen. Bij normaal gebruik volgens de aangegeven voorschriften op de verpakking kan het ontstoppingsmiddel geen kwaad. Bij een grotere hoeveelheid kan er schade aan de buizen ontstaan of kan de verstopping verergerd worden doordat het ontstoppingsmiddel gaat kristalliseren.

Ik heb al lange tijd last van stank en rioollucht maar verder geen problemen met mijn riolering, wat kan hiervan de oorzaak zijn?

 • Stankproblemen kunnen veroorzaakt worden door verschillende oorzaken zoals een niet goed functionerend rioolstelsel, slechte beluchting en kapotte of lekkende rioolbuizen. De mogelijkheid bestaat om met behulp van nevelinspectie de oorzaak van een stankprobleem op te sporen, er wordt dan rook in het rioolstelsel geblazen waarbij deze rook zich zal tonen op die plaatsen waar de oorzaak van het probleem is. Als de oorzaak gevonden is kan bekeken worden wat de beste manier is om het probleem op te lossen

Hoe komt het dat mijn wasbak slecht wegloopt, maar de vaatwasser het gewoon doet?

 • Als de afvoer van de wasbak op dezelfde afvoer is aangesloten als die van de vaatwasser dan zit het probleem in de sifon van de wasbak. Probeer de sifon los te draaien en daarna schoon te maken.

Het regent pijpenstelen en het water komt uit alle putten omhoog, wat moet ik doen?

 • Vaak zijn hevige buien van korte duur, toch kunnen ze veel waterschade veroorzaken. Indien u onverhoopt een verstopping heeft waarbij het water binnen overal omhoog komt is  het verstandigst om buiten een regenafvoer los te maken. In het ergste geval zelfs kapot te slaan zodat het water er daar uit kan. Water zoekt altijd de weg van de minste weerstand dus als het er buiten makkelijk uit kan zal er binnen minder wateroverlast zijn.

Bij hevige regenval heb ik last van een borrelend riool, zit mijn riool verstopt?

 • Het riool zit nog niet verstopt want dan zou het water niet, of langzaam weglopen. Bij hevige regenval zijn borrelende geluiden wel een teken dat het riool gedeeltelijk verstopt zit, het is dus zeker aan te raden om het riool goed te laten reinigen om problemen te voorkomen.

Kan ik beter vloeibare zeep gebruiken voor de wasmachine?

 • Het gebruik van vloeibare zeep zal niet voorkomen dat een riool verstopt geraakt. Vaak denken mensen geheel ten onrechte dat zeep in poedervorm oorzaak is van dichtgeslibde leidingen, dit is niet geheel waar. Vloeibare zeep is hier net zo goed oorzaak aan. Het maakt namelijk niet uit of dat u poeder of vloeibare zeep gebruikt, de hoeveelheid zeep die u gebruikt is wel belangrijk. Ook is de diameter en de lengte van de afvoer van belang, als de afvoer van een vaatwasser of wasmachine vlakbij de hoofdleiding is aangesloten zult u minder last hebben van verstoppingen dan wanneer deze afvoer een lange weg, met veel bochten moet afleggen alvorens hij op het hoofdriool uitkomt. Het dichtslibben van leidingen wordt veroorzaakt door vet- en zeepresten dit gaat geleidelijk doordat er steeds een dun fimlaagje op de buiswand achterblijft. U kunt dit het best vergelijken met wanneer u de afwas met de hand doet; wanneer u de wasbak laat leeglopen blijft het zeepsop achter in de wasbak omdat het water als eerste door de afvoer gaat. Dit gebeurt in het riool ook, het zeepsop blijft achter in het riool. Net als in de wasbak als u het zeepsop niet wegspoelt, vormt dit na verloop van tijd een dunne filmlaag. Deze laag wordt steeds groter tot dat het riool zover is dichtgeslibd dat het afvalwater er niet meer doorheen kan, met als gevolg een verstopping.

Moet een gresriool vervangen worden door pvc?

 • Nee, tenminste niet als alles nog prima functioneert. Gres riool is dan wel oud maar het hoeft zeker niet slecht te zijn. Wij komen vaak oude gres riolen tegen die nog in uitstekende staat verkeren. Gresbuizen hebben wel het nadeel dat ze zeer gevoelig zijn voor wortelingroei van bomen en struiken, indien er wortels in uw gresriool aanwezig zijn is het meestal verstandiger om het riool te vervangen voor pvc. Wist u trouwens dat gresbuizen nog steeds gebruikt worden bij aanleg van hoofdriolen? Uiteraard zijn de nieuwe keramische buizen wel voorzien van betere verbindingen dan vroeger.

Ik heb regelmatig last van verstoppingen wat kan hiervan de oorzaak zijn?

 • Meestal als iemand vaak last van verstoppingen heeft is hij extra alert op wat er door de afvoeren wordt weggegooid, verkeerd gebruik van het riool kan dan al worden uitgesloten. Vaak ligt de oorzaak van verstopping bij een slecht rioolstelsel, verzakkingen, wortelingroei, lange afstanden voordat het riool bij de gemeente aansluiting is, het zijn allemaal veel voorkomende oorzaken. Het meest voor de hand liggende is om de eerstvolgende keer dat u last heeft van een verstopping eens grondig uit te zoeken waar de verstopping zit, en waardoor deze veroorzaakt is. Als u de verstopping door ons laat verhelpen zullen wij dit onderzoek automatisch uitvoeren en u hierover uitgebreid informeren zodat verdere problemen voorkomen kunnen worden.

Ik heb vaak last van borrelende geluiden, wat is hiervan de oorzaak?

 • Borrelende geluiden zijn vaak een waarschuwing voor een aankomende verstopping, doordat het riool al gedeeltelijk dichtgeslibd is wordt er bij het lozen van afvalwater lucht verplaatst wat zorgt voor borrelende geluiden, vaak ook samen met stank. Het kan ook zijn dat er geen beluchting op het riool is aangesloten, water heeft lucht nodig om afgevoerd te worden, deze lucht wordt onttrokken aan de beluchting van het rioolstelsel die meestal tot aan het dak van de woning voert. Indien er geen ontluchting aanwezig is zal de lucht op een andere plaats onttrokken worden, vaak is dit een wasbak of wasmachine-aansluiting. Het ontbreken van een ontluchting komt vaak voor bij verbouwingen doordat een afvoer is aangesloten op de beluchting zodat deze niet meer kan functioneren. Het gebeurt ook wel eens dat een beluchting verstopt geraakt door bijvoorbeeld een vogelnest op het dak.

Er is iets in de toiletpot gevallen, wat nu?

 • Vaak gebeurt het dat er per ongeluk een toiletverfrisser wordt doorgespoeld, of dat spelende kinderen iets in de toiletpot gooien. In de meeste gevallen zal dit meteen een verstopping veroorzaken. Indien er iets in de toiletpot is blijven steken zal het water niet meer weglopen en de pot tot aan de rand vol blijven staan. Controleer bij een verstopping eerst of alle andere afvoeren nog steeds functioneren, indien er geen andere verstoppingen zijn zit het probleem in de toiletpot. Om de verstopping te verhelpen zal de toiletpot gedemonteerd moeten worden zodat het obstakel verwijdert kan worden.

Kan ik een verstopping met mijn eigen hogedruk verhelpen?

 • Tegenwoordig hebben veel gezinnen een hogedrukreiniger voor de tuin of auto. Speciaal voor de hogedrukreinigers zijn er spuitkoppen op de markt voor het ontstoppen van riolen. Het zal ongetwijfeld wat langer duren en de leidingen zullen ook niet zo schoon worden maar het spaart u wel geld en geeft de voldoening dat u het probleem zelf verholpen heeft. Mocht het toch niet lukken kunt u ons altijd als nog bellen.

Mijn riool is verstopt, wat moet ik doen?

 • Ten eerste kunt u het beste een afspraak met ons maken om de verstopping te verhelpen, wij proberen altijd nog op dezelfde dag langs te komen. Ten tweede kunt u het beste zo min mogelijk gebruik maken van het riool totdat de verstopping verholpen is.

Hoe weet ik dat ik last heb van een verstopte riolering?

 • Bij een verstopte riolering loopt het water niet meer goed weg, dit merkt u meestal doordat de wasbak of toiletpot vol water blijft staan. Een verstopping wordt meestal al van te voren aangekondigd door borrelende geluiden en een typische rioollucht.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en op alle overeenkomsten welke tussen opdrachtgever en AA-Loodgieters worden overeengekomen.

1.2 Van deze voorwaarden kan slechts rechtsgeldig worden afgeweken, indien en voorzover dit tevoren uitdrukkelijk schriftelijk tussen opdrachtgever en AA-Loodgieters is overeengekomen.

1.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever en/of van derden zullen slechts van toepassing zijn indien en voorzover AA-Loodgieters de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle offertes of aanbiedingen, onder welke benaming of in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft AA-Loodgieters het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 De aanbiedingen van AA-Loodgieters zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever bij de aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen etc. van de juistheid waarvan AA-Loodgieters mag uitgaan.

2.3 Een door de opdrachtgever aan AA-Loodgieters verstrekte opdracht bindt AA-Loodgieters slechts indien deze door de directie van AA-Loodgieters, dan wel de door deze schriftelijk bevoegd verklaarde persoon, schriftelijk is bevestigd – welke opdrachtbevestiging behoudens onverwijld tegenbericht van de opdrachtgever geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven – dan wel zodra een aanvang met uitvoering van de opdracht door AA-Loodgieters is gemaakt.

Artikel 3 – Algemene verplichting

3.1 De opdrachtgever zorgt er voor dat AA-Loodgieters tijdig beschikt over een volledig overzicht van alle door AA-Loodgieters in verband met de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en geeft AA-Loodgieters op eerste verzoek alle inlichtingen die AA-Loodgieters voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd.

3.2 Indien de werkzaamheden van AA-Loodgieters geen normale doorgang kunnen vinden tengevolge van omstandigheden die niet aan haar te wijten zijn, komen alle daarmee verband houdende kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Alle opgegeven en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting. NAVRAGEN

4.2 Eventuele heffingen van overheidswege, alsmede kosten die AA-Loodgieters maakt ter voldoening aan voorschriften ingevolge de Wet Milieubeheer, worden afzonderlijk door AA-Loodgieters in rekening gebracht.

Artikel 5 – Meer- en minderwerk

5.1 De werkzaamheden van AA-Loodgieters zijn uitdrukkelijk beperkt tot de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden. Verrekening van meerwerk zal plaatsvinden ingeval van iedere vermeerdering van de overeengekomen werkzaamheden.

Artikel 6 – (Op)levertijden

6.1 Door AA-Loodgieters opgegeven (op)levertijden kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Bij niet tijdige (op)levering dient AA-Loodgieters dan ook vooraleer schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

6.2 De overeengekomen (op)leveringstermijn vangt aan vanaf de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel nader is bepaald, doch niet eerder dan de datum waarop AA-Loodgieters beschikt over alle noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen etc.

Artikel 7 – Overmacht

7.1 In aanvulling op hetgeen onder Nederlands recht wordt verstaan onder overmacht, geldt als zodanig tevens iedere vorm van staking of werkonderbreking, alsmede de situatie waarin uitvoering van de werkzaamheden onaanvaardbare risico’s voor het personeel van AA-Loodgieters met zich meebrengt.

Artikel 8 – Garantie

8.1 Bij reinigings- en inspectiewerkzaamheden verbindt AA-Loodgieters zich om de werkzaamheden vakkundig uit te voeren. Eventuele klachten worden drie maanden na oplevering niet meer in behandeling genomen, met dien verstande dat klachten met betrekking tot ontstoppingen en ventilatie onderhoud,  e.d. reeds één maand na oplevering niet meer in behandeling worden genomen.

8.2 Ten aanzien van het door AA-Loodgieters geleverde materiaal is deze garantie beperkt tot de eventuele garantie die de leverancier van AA-Loodgieters haar verleent. Indien het door AA-Loodgieters geleverde materiaal is voorgeschreven door derden, geeft AA-Loodgieters geen garantie.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 AA-Loodgieters aanvaardt generlei aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor schade door die opdrachtgever en/of die derden geleden of lijden als gevolg van toepassing van de ontstopping en onderhoudsmethode van AA-Loodgieters en/of haar ondergeschikten en/of haar hulppersonen en welke schade niet is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van AA-Loodgieters en/of haar ondergeschikten en/of haar hulppersonen, waarbij opdrachtgever AA-Loodgieters terzake vrijwaart van alle eventuele aanspraken derden.

9.2 AA-Loodgieters aanvaardt generlei aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor schade door die opdrachtgever en/of die derden geleden of lijden als gevolg van beschadiging van leidingen van nutsbedrijven door haar ondergeschikte en/of haar hulppersonen en welke schade niet is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van AA-Loodgieters en/of haar ondergeschikten en/of haar hulppersonen, waarbij opdrachtgever AA-Loodgieters terzake vrijwaart van alle eventuele aanspraken van derden.

9.3 In alle gevallen is een eventuele aansprakelijkheid aan de zijde van AA-Loodgieters naar hoogte beperkt tot de hoogte van het door AA-Loodgieters in rekening gebrachte factuurbedrag, of indien dat bedrag hoger is, het bedrag van de uitkering die AA-Loodgieters terzake van haar verzekeraar heeft ontvangen.

Artikel 10 – Betaling

10.1 Tenzij anders is overeengekomen dient betaling van facturen van AA-Loodgieters plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum of na uitvoering der opdracht al naar gelang het eerste voorvalt.

10.2 Betaling van de factuurbedragen dient plaats te vinden zonder aftrek of schuldverrekening.

Artikel 11 – Incassokosten

11.1 Alle kosten tot invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde, waarin begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtigde kosten waaronder begrepen kosten van rechtsbijstand, komen voor rekening van de opdrachtgever. Hierbij wordt de wet normering incassokosten in acht genomen waarbij de incassokosten afhankelijk van de hoofdsom minimaal € 40,- en maximaal € 6775,- bedragen.

Artikel 12 – Zekerheidstelling

12.1 AA-Loodgieters is te allen tijde gerechtigd om van de opdrachtgever betaling vooraf of voldoende zekerheidstelling te verlangen.

Artikel 13 – Ontbinding

13.1 Indien de opdrachtgever in verzuim is terzake van enige op hem rustende verplichting of in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, heeft AA-Loodgieters het recht de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gerechtelijke tussenkomst, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

13.2 Op alle met AA-Loodgieters gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.

× Hoe kunnen wij u helpen ?